Oro srauto matuoklė
 Oro srauto matuoklis ( angliškai MAF – “Mass air flow sensor” ) yra vienas iš daugelio daviklių, esančių šiuolaikiniame automobilyje. OSM tiksliai matuoja oro masę patenkančią į vidaus degimo variklį. Pagal signalą gautą iš OSM (kaip ir iš kitų daviklių) automobilio kompiuteris (ECU) apskaičiuoja reikalingą įpurkšti kuro kiekį, o dyz.varikliuose šis signalas tai pat naudojamas kontroliuoti išmetamų dujų recirkuliaciją. OSM dažniausiai stovi iš karto už oro filtro, t.y. išfiltruotas oras praeina pro oro srauto matuoklį ir toliau patenka į automobilio įsiurbimo kolektorių. Yra keletas OSM tipų. Senesniuose automobiliuose buvo naudojami mechaniniai „sklendės“ tipo oro srauto matuokliai. Naujos kartos elektroniniai OSM neturi judančių mechaninių dalių. Naujausiuose OSM sensoriaus elementas – tai labai plona metalinė juostelė ant keramikos ar kitokio pagrindo, kuri įkaitinama iki 120-180C laipsnių (priklausomai nuo automobilio). Oro srovė tekėdama pro šį elementą, jį vėsina. Kuo daugiau oro, tuo labiau sensoriaus elementas atvėsinamas ir tuo daugiau srovės elektroninė mikroschema turi paduoti, kad palaikyti elemento temperatūrą pastovia. Visa tai elektroninė schema paverčia nuolatinės įtampos signalu, kuris ir perduodamas ECU.

    

 Požymiai, kad oro srauto matuoklis sugedo

 

Oro srauto daviklis yra vienas iš svarbiausių komponentų šiuolaikinio variklio valdyme. Blogas OSM siunčia neteisingą signalą automobilio kompiuteriui, ko pasekoje ECU apskaičiuoja neteisingą reikalingo įpurkšti kuro kiekį. Pagrindinis požymis, kad OSM veikia blogai ar iš vis neveikia, yra nepakankama automobilio trauka, t.y. variklis neišvysto pilno galingumo. Staigiau nuspaudus akseleratoriaus pedalą, dažnai variklis nedidina apsukų, arba apsukos kyla tik iki tam tikros ribos, pradėjus važiuoti, automobilis trūkčioja. Kartais ant laisvos eigos variklis apsukas didina lyg ir normaliai, tačiau pradėjus važiuoti automobilis „nešoka“ į priekį taip kaip turėtų, t.y. variklis neišvysto pilnos galios. Kiti požymiai - labai padidėjusios kuro sąnaudos, padidėjąs dūmingumas, nestabili laisvoji eiga. Kai kuriais atvejais dėl blogo OSM automobilis išvis neužsikuria. Dažnai, jeigu OSM išvis neveikia, su atjungtu oro srauto davikliu automobilis važiuoja geriau, negu su prijungtu. Tačiau taip važinėti nepatartina, nes automobilis neišvystys pilnos galios, o kuro sąnaudos bus 1,5 karto ir daugiau didesnės negu tvarkingame automobilyje. Be abejo, panašūs požymiai gali būti ir dėl kitų priežasčių, ne tik dėl OSM gedimo. Todėl būtina kompiuterinė diagnostika. Tačiau kompiuterinė diagnostika ne visada 100% teisingai nustato automobilio gedimo priežastį. Todėl tik tada, kai matuoklis pakeičiamas kitu, geru matuokliu , ir automobilis pradeda iš karto normaliai važiuoti, galima įsitikinti, kad automobilyje nėra kitų gedimų ir senas matuoklis tikrai sugedęs. Dažni atvejai, kad matuoklis neveikia ne dėl to, kad yra sugedęs pats daviklis, o dėl to, kad matuoklis negauna reikalingo maitinimo dėl nutrūkusio laido, ar kontakto nebuvimo automobilio elektros sujungimuose.

 

Lamda zondasDegiojo mišinio sudėtį analizuoja specialus daviklis, įrengtas išmetimo vamzdyje, vadinamas lambda zondu. Jis automatiškai matuoja išmetamųjų dujų sudėtį (t.y. O 2 kiekį) ir duoda signalą valdymo blokui, kuris padidina arba sumažina tiekiamų degalų kiekį, kad degusis mišinys būtų stechiometrinis.

Lambda zondas sudarytas iš išorinėje jo pusėje esančio poringo sluoksnio ir po juo esančiais dviem elektrodais, atskirtais specialia keramine medžiaga.

 

 

Lambda zondo parametrai ir darbas

 

 

Įtampos pokytis yra signalas elektroniniam valdymo blokui apie mišinio sudeties pasikeitimą:

paliesėjimą arba pariebėjimą. Gavus signalą įpurškimo blokas atlieka priešingą veiksmą negu rodo lambda zondas.

Nuolatinis lambda zondo parodymų pasikeitimas ir yra teisingas darbas visos sistemos. Lambda zondas

dirba tik 300-400 laipsnių celsijaus temperatūros diapazone.

Jeigu lambda zondas įrengiamas tuoliau nuo išmetimo kolektoriaus, tai variklio paleidimo metu

Zondas išyla vėliau, į atmosferą patenka daugiau teršalų, nes zondo veikimas pavėluoja. Tokiu atveju

lambda zondas papildomai pašildomas .

Normaliai dirbantis lambda zondas persijungia nuo aukštos įtampos į žema įtampą keletą kartų į sekundę.

Pagal lambda parametrus ECU pastoviai keičia kuro/oro proporciją.

Gerai veikiančiai mašinai lambda rodo nuo 0.4v iki 0.6v. Gamintojų garantija lambda zonduj yra 100 000km.

Vienas  iš požymių, kad lambda zondas prastas, yra lėtas reagavimas į mišinio pokyčius, dėl to mašinai  gali

atsirasti trūkčiojimai.

Lambda zondo darbo sutrikimai gali būti dėl praleidimo angų užtersimo. Pajungimas prie lambda zondo kitų prietaisų gali sugadinti arba iškalibruoti jo darbą. Matavimo darbus galima atlikti  su prietaisu,kurio įėjimo varža yra nemažesnė kaip 10 kilo omų. Daviklio angos labai lengvai užteršiamos su kuro

priedais, švinu, aušinimo skysčiu. Kai kada pavyksta pravalyti daviklį palaikant kurį laiką  aukštas (3000) variklio apsukas

 (variklis turi būti karštas). Geras lambda zondo darbas –sąlyga normaliam katilizatoriaus veikimui.

 Deginių toksiškumui mažint naudojami katalizatoriai. Katalizatoriuose vyksta papildomas CO ir HC

oksidavimas. Katalizatoriais  apie 90% nuodingų junginių paverčiami nenuodingais. Katalizatoriaus karkasas

paprastai gaminamas iš keramikos, ir jo paviršius padengiamas platina ar radžiu. Būtina sąlyga :

esant įmontuotam automobilyje katalizatoriui negalima naudoti etiliuoto benzino, nes švinas sustabdo katalinimo veikimą. Taip pat katalinis metodas efektyvus tada, kai į variklio cilindrus tiekiamas normalus (lambda =1) degusis mišinys.Tam tikslui ir naudojamas lambda zondas.

Jis matuoja deguonės kiekį deginiuose ir perduoda signalą į elektroninį valdymo bloką, kuris regulioja įpurškiamo benzino kiekį.Uždegimo sistema ir jos galimi gedimaiDažniausiai automobilio nepavyksta užvesti dėl uždegimo sistemos gedimų, todėl išsamiau ir panagrinėkime juos.

Pirmiausia išvardinkime uždegimo sistemos sudedamąsias dalis. Tai akumuliatorius, uždegimo ritė, skirstytuvas, uždegimo valdymo blokas, elektros laidai ir uždegimo žvakės.

Uždegimo sistemoje yra dvi elektros srovės grandinės - aukštos ir žemos įtampos.

Aukštos įtampos grandinė susideda iš aukštos įtampos uždegimo ritės, skirstytuvo, skirstytuvo skriejiko, laidų ir uždegimo žvakių.

Žemos įtampos grandinė susideda iš akumuliatoriaus, uždegimo jungiklio, žemos įtampos apvijos, kontaktų pertraukiklio.

Pirmiausia patikrinkite akumuliatorių bateriją. Apie jos būklę galima spręsti pagal garso signalo stiprumą, žibintų šviesos ryškumą ir girdimą starterio sukimo dažnį. Jeigu garso signalas silpnas, žibintai šviečia blankiai, o starteris vos pasuka variklio alkūninį veleną, vadinasi išsikrovusi akumuliatorių baterija. Gal važinėjote, kaip reikalaujama žiemos sezono metu, su įjungtais žibintais ir pamiršote juos išjungti? Akumuliatorių (turint pakroviklį) galima pakrauti pačiam, autoservise arba specializuotose akumuliatorių parduotuvėse.

Jei transporto priemonė neužsiveda dėl nusėdusio akumuliatoriaus, o jums skubiai reikia važiuoti, automobilį galima pastumti (paprašius kaimynų), patraukti kitu automobiliu (jei greičių dėžė ne automatinė), užsivesti prisijungus laidais (krokodilais) prie kito automobilio akumuliatoriaus.

Tikrindami akumuliatorių, atkreipkite dėmesį į jo polių būklę. Pastebėję korozijos apnašų, atjunkite laidų gnybtus, nuvalykite švitriniu popieriumi ir kontaktuojančius paviršius sutepkite WD 40 alyva. Jei akumuliatoriuje nusekęs elektrolito lygis, įpilkite distiliuoto vandens. Vėliau akumuliatorių vis tiek teks pakrauti. Jei visa tai nepadės, nusipirkite naują akumuliatorių.

Automobilio uždegimo sistema neveiks, jei tarp uždegimo žvakės elektrodų nėra kibirkšties. Norint rasti šio sutrikimo priežastį, reikia nuo žvakės nuimti laidą ir laikyti jį taip, kad tarp jo antgalio ir automobilio masės būtų 5-7 mm tarpelis. Jei pasukus užvedimo raktelį starteris prasuks variklio alkūninį veleną ir tarpelyje šoktelės kibirkštis, vadinasi žemos įtampos grandinė tvarkinga. Jei kibirkštis nepasirodo, sugedusi aukštos įtampos grandinė. Ją tikrinant rekomenduojama ištraukti centrinį laidą iš skirstytuvo dangtelio (skirstytuvas išjungiamas iš grandinės) ir prikišti laido antgalį per 5-7 mm prie automobilio masės. Jeigu aukštos įtampos srovės grandinė iki skirstytuvo tvarkinga, sukant alūninį veleną, per tarpelį šoktels stipri kibirkštis.

Toliau sutrikimo ieškokite laiduose, kuriais aukštos įtampos srovė teka į žvakes, skirstytuvo dangtelį, rotorių, juos atidžiai apžiūrėkite.

Uždegimo sistemos silpnoji vieta - pertraukiklis - skirstytuvas. Naudinga jo profilaktinė priežiūra. Nuimkite pertraukiklio - skirstytuvo dangtelį ir švariai iššluostykite jį iš vidaus ir išorės sausu nepūkuotu skudurėliu. Gali būti įskilęs, nešvarus, drėgnas dangtelis, užsiteršę laidų lizdai, lūžęs ar iškritęs centrinis elektrodas (angliukas) arba spyruoklė. Užteršus laidų lizdus išvalykite šlifavimo popieriumi, o įskilusį dangtelį arba rotorių pakeiskite. Atidžiai patikrinkite aukštos įtampos laidų kontaktus dangtelio viduje. Anglinis šepetėlis dangtelio centre (apytikriai 3 mm nuo laikiklio) turi laisvai judėti.

Nuėmę pertraukiklio - skirstytuvo dangtelį, pakelkite skirstytuvo skriejiką ir apsauginį plastikinį gaubtą. Alyva sutepkite ( įlašinus tepalo per vieną atraminės plokštelės skylę) kumštelio špindelio centrą ir išcentrinės paskubos mechanizmą. Po to viską sumontuokite kaip buvo.

Rotoriaus būklę tikrinkite taip: aukštos įtampos laidą nuo uždegimo ritės prikiškite prie rotoriaus kontaktinės plokštelės, palikę 3 mm tarpelį, ranka atidarinėkite pertraukiklio kontaktus. Jei tarpelyje šoka kibirkštis, rotorius sugedęs, trumpai jungiasi su mase, įtrūkęs arba užterštas. Jei galite pašalinkite defektą vietoje arba kreipkitės į servisą. Jeigu, esant atjungtam skirstytuvui, tarp masės ir uždegimo ritės centrinio laido kibirkšties vis tiek nėra, tada tikriausiai bus sugedęs aukštos įtampos laidas, uždegimo ritė arba kondensatorius.

Ar tvarkingas aukštos įtampos laidas, įsitikinsime pamatavę varžą multimetru arba pakeitę laidą kitu.

Kai uždegimo ritė tvarkinga, patikrinkime kondensatorių. Būdingas sugedusio kondensatoriaus požymis - smarkus kibirkščiavimas tarp pertraukiklio kontaktų užvedant variklį.

Truputį paprasčiau vairuotojams, kurių automobiliuose įrengta tranzistorinė uždegimo sistema, dirbanti Holo efekto principu. Iš pažiūros beveik niekuo nesiskiriančiame skirstytuve yra rotorius ir impulsų blokas, atliekantys kontaktų pertraukiklio funkciją. Didelis privalumas - nėra kibirkščiavimo, paleidžiant variklį, nedyla skirstytuvo detalės. Jei nėra kibirkšties, esant tokiai uždegimo sistemai, kreipkitės į autoservisą, nes gedimui nustatyti reikia specialių žinių ir įrankių.

Jeigu sukant alkūninį veleną tarp žvakės aukštos įtampos laido ir masės šoka gera be pertrūkių kibirkštis, aukštos įtampos grandinė tvarkinga.

Patikrinkime uždegimo žvakes. Jos turi būti nurodyto, konkrečiam automobiliui skirto tipo. Pirmiausia pažymėkime aukštos įtampos laidus atitinkančiam cilindrui. Atjunkime laidus nuo žvakių. Pageidautina nuvalyti gnybtus švariu šepečiu, elektriniu dulkių siurbliu arba suslėgtu oru prieš išsukant žvakes, kad purvo nepatektų į cilindrus.

Pagal uždegimo žvakes galima spręsti apie variklio būklę. Jeigu uždegimo žvakės priekinio izoliatoriaus dalis švari ir balta, be nuodegų, tai byloja apie liesą mišinį arba pernelyg karštą žvakę. Jeigu izoliatoriaus galiukas arba priekinė dalis padengti kietomis juodomis nuodegomis, reiškia, mišinys per daug riebus. Jeigu žvakė juoda ir tepaluota, tikriausiai variklis išdilęs. Jeigu priekinė izoliatoriaus dalis padengta nedidelėmis rudomis nuodegomis, variklio būklė gera.

Jeigu tarpelis tarp uždegimo žvakės elektrodų per didelis arba per mažas, uždegimo kibirkšties dydis ir efektyvumas bus maži. Tarpelis turi atitikti automobilio specifikacijų duomenis. Tarpumačiu išmatavę tarpelį, sureguliuokime jį sulenkdami arba atlenkdami išorinio elektrodo galą. Uždegimo žvakes užveržkime specifikacijose nurodytu užveržimo momentu.

Jeigu žvakės tvarkingos, o variklio nepavyksta užvesti, reikia patikrinti, ar tinkamai nustatytas uždegimas. Nesiryždami to padaryti patys, kreipkitės į servisą.

Tą vietą, kur nutrūkusi elektros grandinė, galima rasti indikatoriumi.

Jungimosi su mase vietos ieškoti rekomenduojama multimetru, tikrinant atskirus grandinės elementus.

Kibirkšties (ji gali būti silpna ir nereguliari) kokybė tikrinama taip pat, kaip ir tada, kai kibirkšties visai nėra, tik pageidautina padidinti tarpelį tarp masės ir žvakės aukštos įtampos laido. Kibirkštis, kuri pramuša ne mažesnį kaip 7 mm tarpelį, laikoma gera.

Ne visi patys galime nustatyti automobilio uždegimo sistemos defektus ir esame priversti kreiptis į variklius remontuojančius autoservisus, bet kiekvienas vairuotojas tikrai gali pasirūpinti, kad uždegimo sistemos dalys būtų švarios, kontaktai - tvarkingi ir patikimai sujungti, o akumuliatoriuje netrūktų elektrolito.

 


Kai  nesiveda dyzelinis variklis

 

Pirmiausia patikrinkite ar variklis prasisuka su starteriu. Jeigu Jūsų automobilyje yra rankinė kuro pompa, tai, pripumpavę kuro, bandykite užvesti variklį.

Jeigu variklis sukasi, bet neužsiveda, tikrinkite pakaitinimo žvakių sistemą.
Įjunkite degima ir su kontroline lempute patikrinkite ar ateina srovė į pakaitinimo žvakes. Jeigu maitinimo į žvakes nėra, patikrinkite pakaitinimo žvakių saugiklį. Perdegusį saugiklį pakeiskite. Jeigu saugiklis geras, galimas gedimas relėje arba elektros tinkle. Suradę pašalinkite gedimą.

Jeigu srovė į žvakes ateina, tikrinkite pačias pakaitinimo žvakes.
Paprasčiausiai patikrinti galite nuėmę nuo pakaitinimo žvakių centrinę jungtį. Paimkite kontrolinę lemputę ir vieną jos laidą prijunkite prie akumuliatoriaus teigiamo poliaus (+). Kitą kontrolinės lemputės kontaktą paeiliui prilieskite prie pakaitinimo žvakių centrinio kontakto. Jeigu lemputė užsidega, tai pakaitinimo žvakė gera, jeigu žvakė perdegusi – lemputė nedegs. Perdegusias žvakes pakeiskite veikiančiomis ir bandykite užvesti variklį.
Patikrinkite ar įjungus degimą tiekiama srovė į kuro siurblio elektromagnetinį vožtuvą. Jeigu srovės nėra, tikrinkite elektros tinklą ir paleidimo spynelę.

Jeigu srovės tiekimo sistema tvarkinga, tikrinkite degalų tiekimo sistemą.

Palapinių nuoma Lietuvos turizmo katalogas Vakaronės Renginių organizatorius Turizmas Renginių kalendorius Renginiai Kaune Renginiai šiandien Parodos Koncertai Viešasis kalbėjimas Parkingo sprendimas apjungiantis numerių atpažinimas, autorizacijos skambučiai, sms Eglutės įžiebimas Kaune 2015 Virtuvės baldai Eglutės įžiebimas Kaune 2016